Samtaleterapi

Samtaleterapi

 

I samtale-/psykoterapi kan du få hjelp med å finne dine svar på livetes spørsmål og vanskeligheter. Psykosynteseterapi søker å lindre lidelse, løse opp i aktuelle problemstillinger, og å bistå deg i å styrke din selvfølelse og selvtillit, og utvikle ditt unike potensiale. Gjennom samtale og andre kreative tilnærminger, utvikles din bevissthet om deg selv og dine mønstre, for å gi deg muligheten til å ta nye valg videre i livet.

 

Monika Lillevik - dipl. Psykosynteseterapeut


Møt meg IRL i Oslo eller online - Ta kontakt >>


Vi opplever alle ulike kriser i livet vårt, og iblant trenger vi hjelp og veiledning for å finne løsninger ut av utfordrende situasjoner. Det terapeutiske samtalet bidrar til et mer bevisst forhold til livets prosesser, og en bedret evne til å samarbeide med disse. Gjennom samtale, visualisering/meditasjon, symbolarbeid og andre bevisstgjørende teknikker, åpner vi opp for visheten og potensialet som finnes i deg, og hjelper det å komme til uttrykk.

 

For deg som ønsker:

• Økt selvtillit og selvfølelse

• En samtalepartner ved viktige veivalg

• Støtte i håndtering av livskriser, problemer eller konflikter

• Å finne en vei ut av ensomhet, depresjon, angst og uro

• Å se nærmere på hvordan din historie påvirker deg

• Å utvikle dine relasjoner

• Å være mer tilstede i livet ditt

• Bevissthet om dine ressurser og muligheter.

• Økt kreativitet og livsglede. 

Jeg heter Monika Lillevik og er dipl. Psykosynteseterapeut, fra Psykosyntes Akademin i Stockholm. Jeg gir samtaleterapi på svensk, norsk og engelsk. Jeg har tatt emot klienter i samtaleterapi siden 2015. For egen utvikling og for å kvalitetsikre arbeidet som terapeut, går jeg i veiledning jevnlig hos en terapeut med lang erfaring av kliniskt arbeid. Jeg er medlem i Norsk forening for psykosynteseterapeuter (NFPT) og jobber under de etiske retningslinjene til EAP (European Association for Psychotherapy). Mer om meg >>

Samtaleterapi online redusert pris

Monika Lillevik

Tlf:     (+47) 98009925

Email:      info@bodymindoslo.no

Address:  Briskebyveien, Oslo

Med deg i fokus!

"Monika har en sjelelig og kroppslig tilnærming til  psykosyntese
som gir en opplevelse av helhet, trygghet og nærvær."