Om psykosyntese

Hva er psykosyntese?

Psykosynteseterapi er en helhetlig tilnærming til personlig utvikling og selvoppdagelse som integrerer kropp, sinn og sjel. Den ble utviklet av den italienske psykiateren Roberto Assagioli tidlig på 1900-tallet. Denne transformative metoden anerkjenner at individer er mer enn summen av sine deler og har som mål å hjelpe dem med å avdekke sitt sanne potensial, noe som fører til et mer autentisk og meningsfylt liv.


Kjerneprosessene

  • Selvrealisering: Psykosyntese har som mål å hjelpe individer med å gjenkjenne sitt sanne jeg, utover samfunnets roller, betingelser og begrensninger.
  • Integrasjon: Den oppmuntrer til integrasjon av ulike aspekter av personligheten, og skaper et harmonisk forhold mellom tanker, følelser og atferd.
  • Transpersonlig vekst: Utover det personlige utforsker psykosyntese de transpersonlige eller åndelige dimensjonene av menneskelig erfaring, noe som muliggjør dype forbindelser med en større følelse av formål, indre ro og trygghet i hvem man er.
  • Fri vilje og valg: Psykosyntese gir individer mulighet til å ta bevisste valg, slik at de kan forme livet sitt i tråd med sine dypeste verdier.


Hvordan fungerer det?

Gjennom introspeksjon og selvutforskning søker psykosyntese å harmonisere individets mentale, følelsesmessige og åndelige aspekter. Med ulike teknikker som f.eks. veiledet visualisering, skriving, tegning, meditasjon og dialog, gir psykosynteseterapi en trygg og nærende arena for utforskning. Den støtter individer i å forstå og løse indre konflikter, helbrede emosjonelle sår og oppdage deres unike potensiale.


Hvem kan dra nytte av det?

Psykosynteseterapi passer for alle som søker:

  • Personlig vekst og utvikling: Individer som ønsker å utdype sin selvbevissthet og finne en dypere følelse av formål.
  • Emosjonell helbredelse: De som sliter med angst, depresjon, traumer eller andre emosjonelle utfordringer.
  • Åndelig utforskning: Individer på jakt etter dypere mening og tilknytning til de åndelige aspektene av livet.
  • Forbedrede relasjoner: Personer som ønsker å forbedre sine relasjoner ved å forstå seg selv og andre bedre.


Reisen mot selvrealisering er unik for hvert individ. Med meg som psykosynteseterapeut har du en trygg og pålitelig partner i ditt søk etter indre harmoni og oppfyllelse. Ta det første skrittet i dag!

Jeg heter Monika Lillevik og er psykoterapeut innenfor psykosyntese. Jeg tilbyr psykoterapi på svensk, norsk og engelsk. Jeg har lang og bred erfaring fra fysisk og psykisk helse og jeg har tatt emot klienter i psykoterapi siden 2015. Les mer om meg >>

Med deg i fokus!

"Monika har en sjelelig og kroppslig tilnærming til mennesker, 
som gir en opplevelse av helhet, trygghet og nærvær."

Monika Lillevik

Tlf:     (+47) 98009925

Email:      info@bodymindoslo.no

Address:  Briskebyveien, Oslo

Psykosyntese symbole egg